Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Zapoznaj się z aktualnymi
ciekawostkami na temat zdrowia.

ból łokcia - reumatyzm

EULAR – European League Against Rheumatism,

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w różnych regionach świata szacuje się na 0,6–1,5% populacji i w ostatnich latach nie uległa ona zmianie. Zauważono natomiast, że zwiększył się odsetek chorych na RZS „serologicznie ujemnych” (sero–), u których w surowicy nie wykrywa się czynnika reumatoidalnego (RF). EULAR 2021.

Scroll to Top