Zaproszenie do udziału w badaniu

Zapoznaj się z aktualnymi
ciekawostkami na temat zdrowia.

Badanie Uniwersytetu Warszawskiego - zaproszenie

Uniwersytet Warszawski zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety przez Internet. Dotyczy ona zagadnień relacji międzyludzkich w sferze opieki medycznej przed i w czasie pandemii COVID-19.

W badaniu znajdują się pytania o opinie pacjentów i pracowników służby zdrowia. Liczymy także na Państwa odpowiedzi. Wnioski z badania mają służyć przeciwdziałaniu dehumanizacji medycyny.

Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Aby wypełnić ankietę należy przejść na poniższą stronę:

www.humanizacja.pl

Scroll to Top