Światowe Zjednoczenie Lekarzy Polskich

Zapoznaj się z aktualnymi
ciekawostkami na temat zdrowia.

ZjednoczenieLekarzypl

Dr n. med. Adam Kwieciński został Przewodniczącym Światowego Zjednoczenia Lekarzy Polskich (World Union of Polish Doctors)

www.zjednoczenielekarzy.pl

Scroll to Top